Gå till innehåll

Värmlands Skidförbund

Värmlands Skidförbund

Distriktsledaren

091008

Hjärtat slår för skidor! Rubriken kan gälla för många olika sammanhang, aktiviteter samt inte minst ledare och aktiva. Återigen så sitter man här och skall sammanfatta ytterligare ett verksamhetsår för värmländsk skididrott i alla dess former och skepnader. Det är då man kommer på och är tacksam att det finns så många runt om i länet där "hjärtat slår för skidor"!

Alpint lyckades återigen att genomföra såväl träningsläger som tävlingar utan några större störande moment tack vare mycket stort engagemang hos aktiva och inte minst ledare. Man satsar mycket på att få en rejäl bas av aktiva och på så sätt trygga återväxten och inte minst klara överbrygga behålla ungdomarna vid perioder då många andra intressen styr. Anläggningarna i Värmland håller också mycket hög klass vilket bidrar till framgångarna.

På samma sätt börjar man känna att längd är på väg att lyckas bygga upp en stab av aktiva och ledare genom starkt engagemang av några centrala ledare som drar ett stort lass. Här är självfallet snötillgången en stor fråga att lösa även om det fanns riktigt fina naturtillgångar under förra vintern. Anläggningsfrågorna är här en mycket viktig fråga att lösa runt om i länet.

Skidorienterarna kämpade på såsom så många vintrar tidigare och drabbades även dessa likt längd att många tävlingar fick ställas in eller i bästa fall flyttas. Även om vi hade några med i yttersta eliten så betecknas föregående säsong som en mellansäsong. Här styr också naturen mycket mer om man skall kunna bedriva någorlunda lyckosam verksamhet.

För backhopparna så är verksamheten tyvärr minimal just nu beroende på allt för få aktiva helt enkelt även om några av våra få värmlänningar har varit i farten och tränat och tävlat. Det finns dock krafter inom backe som inte ger upp utan försöker att återta förlorad mark så vi håller tummarna för att detta kanske lyckas vända trenden.

Förra året så skrev jag bland annat om kreativitet vad gällde att kunna bedriva skidverksamhet när bristen på kyla och snö infaller. Anläggningsfrågorna ute hos klubbar och kommuner blir en allt mer viktig punkt på dagordningen. Hur skall vi kunna producera snö, hur skall vi säkerställa snötillgången och inte minst hur skall anläggningarna vara beskaffade med hjälp av bl.a ny teknik? Detta är som sagt frågor som vi söderöver kommer att få brottas allt mer med under kommande år. Då gäller att det finns kreativa och engagerade krafter runt om i länet "där hjärtat slår för skidor" och som kan bidra till att skididrotten utvecklas.

Det finns definitivt hopp, det visade intresset och engagemanget vid årets Skidting som under senvåren var förlagt till Skutberget i Karlstad. Vi följde tidigare års lyckade mixning av aktiva och ledare genom att bedriva professionell träning samtidigt som vi ledare/föräldrar summerade och planerade säsongerna. Vi hade också ett mycket uppskattat inslag från SISU Idrottsutbildarna där vi fick en rejäl gnuggning i frågor rörande utveckling av organisationer, träning, ledare och aktiva. Det kommer att bli en uppföljning av detta ämne vid kommande skidting våren 2010. Så passa på att komma för vi kan bli fler än de 50-talet deltagare som nu var!

Styrelsen för Värmlands Skidförbund har under det gångna året haft ett 10-tal möten där vi förutom ett antal telefonmöten vid 6 gånger träffats på vårt nya och väl fungerande kansli på Idrottens Hus i Karlstad. Det är en bra dialog i styrelsen med flera goda tankar och idéer som väcks och utbyts mellan grenarna, precis så som det skall vara. Respektive gren har såsom tidigare sammanfattat sitt verksamhetsår separat i denna verksamhetsberättelse.

Tack för allt engagemang under det gångna året, vi räknar med dig det kommande!Christer Karlsson Ordförande Värmlands Skidförbund

081006

Ordförandens sammanfattning av verksamheten 07/08!

Kreativitet, samverkan och stort hjärta behövs när snön uteblir! Ett verksamhetsår har passerat i rasande fart, åter så upplevde vi värmlänningar en snöfattig och sen vinter. Inte nog med att snön lyste med sin frånvaro så gjorde även kylan och då möjligheten till effektiv och omfattande konstsnöproduktion. Men skam den som ger sig!

Med kreativa lösningar och bra samverkan mellan klubbar och anläggningar genomfördes och överlevde den värmländska skidsäsongen på ett vidunderligt och fantastiskt sätt. Många var de tävlingar som fick ställas in eller flyttas men många genomfördes enligt plan tack vare stort hjärta och mycket engagemang från frivilliga, ledare och aktiva. Självfallet så riskerar vi att snöbristen påverkar den så viktiga rekryteringen av nya aktiva, såväl utövare som ledare. Trots detta så kan vi inom flera områden, inte minst inom det alpina, se en efter omständigheterna bra ungdomsverksamhet och så även på längdsidan. Det är då de kreativa lösningarna är så viktiga för att upprätthålla intresset där tex de alpina arenorna utvecklas med parallella träningsmöjligheter för olika grupper samtidigt, backhoppning i plastbackar, skidorientering i skidtunneln, kylslingor i marken för längdspåren, isskrap från hockeyisen etc etc.

Rätt var det är så slår kung Bore till, ger oss snö och kyla, så är allt som det ska igen!

Liksom i fjol så genomfördes i år den 24 maj ett skidting på Sätterstrand i Hammarö som enligt alla närvarande återigen var en framgång och ett mycket uppskattat inslag i den fortsatta satsningen på värmländsk skidsport. Utvärderingar av den gångna säsongen, planering inför den kommande, nätverkande med andra aktiva/ledare samt intressanta föredrag är huvudinslagen på skidtinget. Även i år så deltog Henrik Gustafsson med ett föredrag, nu pratade han om "Föräldrarollen inom skididrotten". Vi hade Per-Åke Yttergård med bra och nyttig information från Sv. Skidförbundet samt förre elitlängdåkaren, idag marknadschef för Färjestads BK, Mats Tågmark. Mats som på ett medryckande sätt gav sin syn på framtidens möjligheter och omöjligheter för skidsporten. Ett mycket uppskattat inslag i ett skidting som kommer att fortsätta att genomföras och där vi självfallet önskar ännu fler deltagare kommande år. Missa inte detta!

Under året som gått så fattade styrelsen beslut om att flytta kansliet från Sunne till Karlstad och inrangera detta i Idrottens Hus där flertalet specialidrottsförbund har sitt säte i Värmland. Självfallet är det en epok som går till ända i och med flytten men fördelarna med tillgängligheten och närheten i Karlstad samt nätverket gör att fördelarna överväger. Vi känner redan nu efter bara ett kort tag att detta är rätt beslut.

Backe fick under året en ny grenordförande i Marcus Henriksson som axlade rollen efter John-Erling Hansen, vi tackar förre ordföranden för hans insatser och önskar självfallet Marcus lycka till. Backhoppningen står inför stora utmaningar som vi hoppas man kan både greppa och övervinna.

I verksamhetsberättelserna från respektive gren beskrivs väldigt bra hur det på ett imponerande sätt arrangeras och genomförs aktiviteter och samarbeten av allehanda slag runt om i Värmland. Många deltagare och mycket framgångar med fina placeringar i alla fyra grenar kan noteras. Tillväxten och framtidstron spirar! Skididrotten har definitivt en framtid i Värmland och kung Bore gillar ju oss!

Tack för allt engagemang under det gångna året, vi räknar med dig det kommande!Christer Karlsson Ordförande Värmlands Skidförbund

071002

Ordförandens sammanfattning av verksamheten 06/07

Kort svensk vinter – att säkra våra idrotters framtida existenser!

Samma rubrik kunde man läsa på en bild i en presentation från Svenska Skidförbundet i samband med vårt lyckade skidting i Karlstad den 2 juni i år.

Det handlar mycket om detta, att säkra fortlevnaden men också utveckla våra idrotter som är så starkt beroende av en gynnsam vinter med god snötillgång och kyla. Denna förutsättning var både kort och sen den gångna vintern. Sådana här tillfällen är också tillgången på kvalitativa anläggningar av stor betydelse.

I min första verksamhetsberättelse skrev jag om vikten av uppsatta mål och att definiera framgångsfaktorer för god utveckling av värmländsk skididrott. Kring detta tema har vi i styrelsen fortsatt att arbeta. Slutsatsen har blivit att samla alla framgångsfaktorer under ett begrepp: TILLVÄXT. Vi har definierat 3 väsentliga tillväxtområden: Anläggningstillväxt, Föreningstillväxt samt Prestationstillväxt.

För att nu komma vidare så krävs gemensamma ansträngningar där ledningarna i distriktsgrenarna med hjälp av bl.a klubbarna ordnar aktiviteter för att skapa TILLVÄXT för skididrotten i Värmland. För visst skall Värmland även i framtiden tillhöra de främsta skiddistrikten i Sverige, varför inte det främsta år 2010.

Att vi är långt framme och det på bred front kunde man med glädje konstatera nu i vintras då vi på några veckor när hade inte mindre än 4 representanter i ett senior VM någonstans i världen. Det var Markus Larsson och Matts Olsson i alpina VM, det var Martin Larsson i längd VM samt Åsa Zetterberg-Eriksson i skidO VM. Att det sedan var fler deltagande "värmlänningar i förskingringen" med gjorde det hela inte sämre. Självfallet hoppas och tror vi att dessa framgångar bidrar till vår TILLVÄXT på alla sätt. Inte mindre än 3 av dessa upptagna skididrottare deltog också på vårt lyckade skidting den 2 juni i Karlstad och satt i en panel för att berätta om sitt skidliv samt bidra till hur vi skall skapa bättre TILLVÄXT. Jag önskar att fler hörsammar kallelsen till kommande år då skidtinget har stor betydelse för att fånga in synpunkter och idéer för utveckling, att det sedan var trevligt och god stämning gjorde det hela ännu bättre. Vitsorden efter arrangemanget stärkte styrelsen i att vi är på rätt väg.

Anläggningar är ett viktigt område som kommer att få allt större betydelse för våra idrotter och här kan vi också glädjas åt ett antal nyutvecklingar eller restaureringar. Tillväxten inom alpina anläggningssidan sker kontinuerligt och inom längd så har vi berikats med bl.a anläggningen Over Kölen på gränsen mellan Sverige och Norge strax väster om Töcksfors. En fullgod internationell längdskidanläggning som invigdes med pompa och ståt under våren. Ytterligare ett exempel är Hastabergets SFK i Filipstad som efter drygt 10 års nedgång på anläggningssidan gör ett hedervärt försök att åter starta upp backhoppningen i Filipstad. Vi önskar alla lycka till med sina lovvärda ansträngningar på olika håll i Värmland. Vi behöver fler sådana initiativ!

Tack för allt engagemang under det gångna året, vi räknar med dig det kommande!Christer Karlsson
Ordförande
Värmlands Skidförbund

061203

Ordförandens kommentar till Verksamhetsberättelsen 2005/2006!

Vi har i vårt län upplevt en vinter som på många sätt bidragit till utvecklingen
samt ökat intresset för skidsporten. Vädrets makter är kanske det som man
tänker mest på nu när man skall summera året. Överallt har man kunnat se
skidspår eller preparerade backar där såväl gammal som ung utnyttjat tillfället
till skidåkning. Det har varit en härlig syn!
De luttrade inom skidO har till och med kunnat genomföra tävlingar av ordinärt
slag i Värmlandsterrängen. Höjdpunkten var väl arrangemanget av SMtävlingarna
för ungdom och veteran som ägde rum på Långberget med stort
deltagarantal.
Alpint har det lite enklare med snöförutsättningarna än ovanstående utövare men
även här har året varit gynnsammare än på länge och mängder med aktiviteter
har genomförts. Så här i efterhand måste vi naturligtvis också gratulera och
glädjas åt att en värmlänning vann världscuptävlingen i slalom för herrar i Åre
och det i världcupfinalen.
Ett annat härdat skidsläkte är våra backhoppare som kämpat på under vintern, vi
hoppas att den satsningen på nationell nivå kan bidra till att öka intresset för den
tjusiga backhoppningen.
För längdåkarna har vintern varit näst intill optimal med mycket snö och många
genomförda tävlingar och arrangemang. Givetvis är invigningen av skidtunneln i
Torsby en stor händelse som kommer att bidra till utvecklingen. Längdåkarna
kan snart också räkna in ytterligare en högklassig anläggning, Over Kölen, som
kommer att finnas vid riksgränsen mellan Norge och Sverige väster om
Töcksfors och klar för användning kommande vinter.
Ja utvecklingen går verkligen framåt för skidsporten i Värmland men mycket
finns kvar att göra och det finns också mycket mer att ge!
Några framgångsfaktorer, av många, som är väsentliga för framtiden att
utveckla, sätta mål och samlas kring är Ungdomar, Ledare, Samverkan,
Anläggningar och Finansiering. Kring dessa och kanske fler kommer vi från
förbundet att arbeta fram strategier och föreslå aktiviteter som skall bidra till de
olika verksamheterna. Allt med utgångspunkt från Svenska Skidförbundets mål
och visioner som plattform samt anpassat till värmländsk skididrott.
Tack för allt engagemang under det gångna året, vi räknar med dig det
kommande!

Christer Karlsson
Ordförande

061013

Årsmötet genomfördes med bra deltagarantal den 4 oktober 2006!

Det kan konstateras att det , glädjande nog, finns hopp för framtiden inom Värmländsk skididrott då sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes den 4 oktober på ÅFs kontor i Karlstad. Cirka 40-talet representanter från de olika klubbarna och grenarna hade sökt sig till Karlstad för att delta i mötet. Detta var, enligt representanten från SSF, Per-Åke Yttergård ett mer än godkänt deltagande.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes med omval av sittande styrelse förutom nyval av kassör efter avgående Bengt Johansson som under många år verkat i VSFs styrelse. Till ny kassör valdes Annika Dahlman med bl.a meriter från landslagssammanhang i längd under 80- och början av 90-talet. Thomas Hultgren hade också efter flera år i styrelsen avböjt omval men något nyval genomfördes ej på mötet pga avsaknad av kandidat, vilket styrelsen fick i uppgifta att ordna.

Vi tackar Bengt och Thomas för deras engagemang i styerelsen och hälsar Annika välkommen!

En rad utmärkelser delades ut till skidungdomar som utfört goda prestationer av varierande slag inom sin skididrott. Återigen kan konstateras att med rätt stöd och lite vilja så finns god grund för fortsatt framtida framgångar för värmländsk skididrott. Många topprestationer har genomförts det gångna året!

Övriga val, ev. förändringar och utmärkelser framgår i protokoll som presenteras här efter sedvanlig justering.

Efter mötesförhandlingar så redogjorde SSFs representant, den Nordiske chefen P-Å Yttergård för verksamhetsåret 2005/2006 inom svensk skididrott samt blickade framåt mot 2007. Kjell Olsson som fungerade som årsmötets ordförande tog tillfället i akt att marknadsföra en norsk begivenhet som heter Skarvrennet där Kjell är aktivt drivande från svenskt håll att arrangera deltagande från bl.a vänorten Säffle. Slutligen så presenterade Thore Berglund projektet Over Kölen som pågår vid riksgränsen utanför Töcksfors där en högklasssig skidstadion och anläggning nu iordningställes och beräknas tas idrift under kommande säsong.

Efter detta så tackade ordföranden för det stora intresset och sitt första år som VSFs ordförande samt förtroendet för ett nytt kommande verksamhetsår och önskade alla en god skidvinter.

Samtliga deltagare bjöds på kaffe och smörgåstårta mm.

Christer

Välkommen till ledarspalten för Värmlands Skidförbund!

Christer Karlsson heter jag och jag har det stora nöjet att vara ordförande för ett av de mer anrika skidförbunden i Sverige. I oktober 2005 tillträdde jag denna post och det är med stor ödmjukhet men också entusiasm som jag griper mig an utmaningarna att bidra till utvecklingen av Värmländsk Skididrott. Detta är inget enmansuppdrag utan tillsammans med den kompetenta styrelsen samt alla skidentusiaster runt om i Värmland skall vi lyfta fram landskapet som ett av de betydelsfulla skidlandskapen i Sverige. Vi räknar med ditt stöd och engagemang framöver!

Vi har valt att kalla denna del för ledaren då det avser samlade tankar och ideér från Värmlands Skidförbunds medlemmar, klubbar och styrelse som vi anser behöver förmedlas ut. Denna del som kallas distriktsledaren ansvaras av ordföranden för förbundet i Värmland och avser information som rör alla grenar och förbundet i stort. Under respektive gren finner du motsvarande ledarspalt som ansvaras av grenordföranden.

Vi hoppas att vi på detta direkta eller övergripande sätt kan förmedla budskap som berör alla inom Värmlands Skidförbund och på så sätt skapa underlag för ytterligare förbättrad kommunikation och dialog mellan medlemmar, klubbar och förbund.

Längre fram så kommer jag att förmedla våra Visioner & Mål för Värmlands Skidförbund och som självfallet tar bäring på vad Svenska Skidförbundet har satt ut som mål för den totala verksamheten. Förutom vårt interna tankearbete i styrelsen så samlas underlag in från bl.a Skidtinget i maj 2006 i Munkfors samt andra kontakter med klubbar och medlemmar för att få en så god bild som möjligt vad vi vill åstadkomma med skidsporten i Värmland.

Återigen, välkommen till ledarspalten!

Med vänliga hälsningar!

Christer Karlsson

Senast uppdaterad
2023-01-05
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor